Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới
Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới
4.5
9
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Lao động
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5 (cm)
Số trang:
348
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-393-702-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-393-695-7

Bình luận