Giới thiệu về Chúng tôi

Giới thiệu về Chúng tôi


 

GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên chính thức:

- Thành lập:

- Cơ quan chủ quản:

- Tài khoản:

- Mã số thuế:

- Email:

- Website:        

Nhà xuất bản Lao Động

Ngày 01/11/1945

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

info@nxblaodong.com.vn

https://nxblaodong.com.vn  

TRỤ SỞ LÀM VIỆC

 Địa chỉ: Số 97 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Giám đốc: Mai Thị Thanh Hằng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chức bản thảo, biên tập và phát hành sách về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và chủ trương công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sách phổ biến, giáo dục kiến thức toàn diện cho công nhân, lao động; sách giáo dục truyền thống cho công nhân, lao động và toàn xã hội.

Sách về công trình nghiên cứu, tham khảo, tổng kết kinh nghiệm nghiệp cụ công tác công đoàn; sách về lịch sử, phong trào, thi đua, điển hình tiên tiến của công đoàn toàn quốc và công đoàn địa phương cũng như công đoàn ngành, công đoàn cơ sở.

Sách bối dưỡng kiến thức quản ký kinh tế, giáo dục khoa học và công nghệ, bồi sỡng tay nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động; bảo vệ môi trườngm ngăn ngừa và chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn thực hiện các luật và giới thiệu văn bản dưới luật.

Sách giáo trình và tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy trong hệ thống trường Công đoàn, các lớp thuộc hệ thống học tập của công nhân, viên chức và lao động nói chung.

Sách  văn học, nghệ thuật, văn hoá (gồm cả sách dịch) phục vụ công nhân, viên chức lao động và toàn xã hội.

Lịch và văn hoá phẩm các loại.

Sơ đồ tổ chức

Ban giám đốc

Phòng tổng hợp - Kinh doanh

- Bộ phận Kế toán

- Bộ phận Kế hoạch

- Bộ phận Tổ chức - Hành chính

Ban Biên tập sách văn học
Ban biên tập sách Kinh tế - Chính trị - Công Đoàn
Chi nhánh NXB Lao Động tại TP Hồ Chí Minh