Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy
Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy
4.5
1
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm