Tin tức

Demo tin tức - Đồng chí Phạm Thế Duyệt: Hành trình từ người thợ lò đến lãnh đạo cao cấp của Đảng

Với tựa đề giản dị, ngôn từ gần gũi, cuốn sách “Phạm Thế Duyệt - Người thợ lò ngày ấy” lôi cuốn người đọc bởi hành trình vươn lên, tận hiến của chàng kỹ sư mỏ, sau này trở thành người lãnh đạo dám...

Demo tin tức - Nhà xuất bản Lao Động: 65 năm đồng hành cùng đất nước

Sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa đầy hai tháng, ngày 1-11-1945, Hội nghị Ban chấp hành Hội Công nhân cứu quốc Việt Nam - tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay -...

DANH MỤC TỦ SÁCH CÔNG ĐOÀN

Danh mục tủ sách dành cho công đoàn cơ sở

Sách nổi bật

Sách nổi bật