Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh
4.5
8
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Lao động
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5 (cm)
Số trang:
328
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-320-343-1

Cuốn sách gồm các bài viết trong  Hội thảo khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh.

Bình luận