DANH MỤC TỦ SÁCH CÔNG ĐOÀN

DANH MỤC TỦ SÁCH CÔNG ĐOÀN

 

Stt

Tên sách

Đơn giá

 

1

Nghiệp vụ công tác của BCH công đoàn, chủ tịch CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn

50.000

2

Hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

20.000

3

Giải đáp tình huống pháp luật dành cho  bộ công đoàn

23.000

4

Kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể

20.000

5

Kỹ năng ký kết hợp đồng lao động

28.000

6

Hãy ra nhập công đoàn vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình

19.000

7

Vai trò nhiệm vụ của Công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ở các doanh nghiệp

19.000

8

Một số quy định của Nhà nước, tổng LĐLĐ Việt Nam về tài chính và kiểm tra tài chính

54.000

9

Cẩm nang tư vấn pháp luật công đoàn

75.000

10

120 tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

35.000

11

120 tình huống pháp luật dân sự, hình sự

35.000

12

120 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

41.000

13

120 tình huống pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình

45.000

14

Hỏi đáp về kỷ luật lao động, kỷ luật đối với cán bộ công chức

29.000

15

120 tình huống pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, quốc tịch

38.000

16

Bộ luật lao động 2012

24.000

17

Luật công đoàn

8.000

18

Sổ tay Pháp luật Lao động

15.000

19

Sổ tay Pháp luật Công đoàn

8.000

Quay trở lại