Báo cáo tóm tắt khuyến nghị chính sách: Đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện đối với ngành nhựa trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
Báo cáo tóm tắt khuyến nghị chính sách: Đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện đối với ngành nhựa trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
4.5
1
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm