TÌM KIẾM
TIN MỚI CẬP NHẬT
SÁCH MỚI NHẤT
 
THÔNG TIN CHI TIẾT
DANH MỤC SÁCH LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ 2013
6/19/2013 12:47:11 PM

 

STT

 

Tên sách
 

 

Giá bìa

 

1

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KHOA HỌC - NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀY NAY

325.000 đ

 

2

 

VÕ VĂN KIỆT CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

350.000 đ

 

3

 

175 GƯƠNG MẶT ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

350.000 đ

 

 

4

 

 

BÀI CA KHÔNG QUÊN - NHỮNG TIỂU ĐOÀN KHIẾN QUÂN THÙ KHIẾP VÍA

325.000 đ

 

 

 

 

5

 

HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN - BẢN HÙNG CA THẾ KỶ 20

325.000 đ

 

6

 

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

330.000 đ

 

 

7

 

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG HAI CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG, NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975

325.000 đ

 

8

 

130 DANH TƯỚNG TƯỚNG LĨNH VIỆT NAM

350.000 đ

 

9

 

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

325.000đ

 

10

 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG TÁC PHẨM MANG TÍNH LỊCH SỬ ( BỘ 2 TẬP)

650.000đ

11

 

SỔ TAY QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÁC CẤP

 

325.000đ

 

12

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, KIỂM TRA, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN & CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÙNG CHO CHI BỘ ĐẢNG CƠ SỞ

330.000đ

 

 

 

13

 

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG, KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

325.000đ

 

 

14

 

SỔ TAY TRA CỨU NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HẠCH TOÁN ĐẢNG PHÍ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 

325.000đ

 

 

15

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, ĐIỀU LỆ, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN, KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN 2013

 

325.000đ

 

 

16

 

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

325.000đ

 

 

 

17

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ (ÁP DỤNG NĂM 2013)

325.000đ

 

 

18

 

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

325.000đ

 

 

 

19

 

NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

325.000đ

 

20

 

123 Câu hỏi đáp về thân thế, sự nghiệp – tư tưởng, quan điểm & tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

335.000đ

 

21

 

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM TỔ QUỐC

 

350.000đ

 

22

 

VIỆT NAM – SẮC MÀU VĂN HÓA 54 DÂN TỘC ANH EM

 

325.000đ

 

23

TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

298.000đ

 

 

24

 

THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

298.000đ

 

 

25

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

325.000đ

 

26

HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ” GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

325.000đ

 

27

Những trận đánh lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam

 

325.000đ

 

28

Những vụ thảm sát của lính Mỹ ở Việt Nam - Thông tin và dư luận”.

 

325.000đ

 

29

VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

 

 

325.000đ

 

 

Quay trở lại

Bạn đánh giá thế nào về sách của chúng tôi:
Đa dạng và phong phú
Hay và bổ ích
Còn ít thể loại
         
 
Cơ quan chủ quản: Nhà xuất bản Lao Động
Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38515380